O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Německá obecní knihovna (založena 1921; 1930(?): 1 739 svazků).
  • Česká obecní menšinová knihovna (1938: 461 svazek).
  • Knihovna české obecné menšinové školy (1938: učitelská 426 svazků, žákovská 421 svazek).
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 30. ledna 1967: Otevřena nová knihovna.
  • 5. prosince 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v obci Spořice" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 2680/2002.